Archiwa kategorii: Start

Pomoc w wypełnianiu formularza VZM-1

Sposób wypełniania formularza VZM   Jest to wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. Wniosek taki składa się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Podstawa prawna: Ustawa … Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

New Theme: Avid

New Theme: Avid.

Opublikowano Start | Dodaj komentarz

PCC-3 POdatek od czynności cywilnoprawnych

PCC-3, podatek od czynności cywilnoprawnych 1. Podatkowi podlegają: 1) następujące czynności cywilnoprawne: a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, c) (uchylona), d) umowy darowizny – w części … Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka jest procesem planowania, wdrażania i sterowania skutecznym i efektywnym przepływem zasobów i informacji w przedsiębiorstwie. Aby racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami oraz realizować zamierzone cele przy pożądanym poziomie kosztów powinno się spełniać warunki określone jako tzw. Zasada 6W:

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Prośba o wpłatę 115 zł na rzecz Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców sp.z o.o.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Pracowników i Pracodawców sp. z o.o. Liczne zapytania przedsiębiorców sprawiły, że redakcja portalu pomocfirmom.pl, postanowiła zapoznać się z działalnością spółki Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców, która siedzibę ma w Warszawie. Po zapoznaniu się z doniesieniami podmiotów, … Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Przeczytaj zanim wypełnisz wniosek do CEIDG

Zanim wypełnisz wniosek Formularz CEIDG jest dostępny na stronie: ceidg.gov.pl. Wiele osób posiadających stron internetowych oferuje uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak powyższe działanie, ma na celu jedynie reklamowanie produktów firm. Przedsiębiorca może na kilka … Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Czym jest Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Czym jest CEIDG? Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej ,w skrócie CEIDG, który jest systemem rejestracji i ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działający na … Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Jak założyć firmę???

Jak założyć firmę?  I Wybór branży. Wybór branży jest podstawą zakładania działalności gospodarczej. Dokonując analizy popytu, konkurencyjności, innowacyjności projektu oraz co najważniejsze naszej wiedzy dotyczącej danej dziedziny, z łatwością możemy określić w jakiej branży będziemy prowadzić biznes. Nadmierna konkurencja pomimo … Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia ( utwór ). Prawo autorskie możemy podzielić na autorskie prawo osobiste oraz autorskie prawo majątkowe.

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Praca Tymczasowa

PRACA TYMCZASOWA Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika.

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz