Wszystko o reklamacji

Podstawa prawna : Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawę stosuje się do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ( towar konsumpcyjny ). Ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również do gazu i wody, chyba że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości. Ustawy również nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.

Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Polsce jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce oraz, stosowanie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

Sprzedawca jest również obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.

Reklamacja – jest to żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, powstające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi polegające na wymianie, naprawie towaru lub poprawieniu usługi, zwrotu pieniędzy bądź obniżeniu ceny.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę , za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać ( złożyć reklamację )doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do pisemnej reklamacji klienta w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z pełną akceptacją roszczeń konsumenta.

W ciągu 2 lat od wydania nam towaru możemy sprzedawcy złożyć reklamację.

Reklamować możemy każdy towar, który jest niezgodny z umową. Obniżenie ceny towaru z powodu promocji lub wyprzedaży nie wyklucza możliwości złożenia reklamacji.

Reklamacja może być złożona w formie : pisemnej, ustnej, telefonicznej, a nawet e-mailem, jeżeli jest taka możliwość. Jednak ze względów dowodowych najlepsza jest reklamacja pisemna. Aby reklamacja była skuteczna, muszą się w niej znaleźć podstawowe informacje:

  • określenie sprzedawcy;

  • imię i nazwisko kupującego oraz dane kontaktowe: adres, telefon ;

  • datę kiedy towar został zakupiony;

  • datę kiedy wykryliśmy wadę;

  • określenie towaru, który reklamujemy oraz opisanie niezgodności z umową ( wady );

  • określić swoje żądanie ( naprawa towaru, zamiana, zwrot ).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wiadomośći i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s