Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia ( utwór ). Prawo autorskie możemy podzielić na autorskie prawo osobiste oraz autorskie prawo majątkowe.

Utwór – utwór jest dobrem niematerialnym. Dla zaistnienia utworu wystarczy zapoznanie się z nim w jakikolwiek sposób przez co najmniej jedną osobę.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi ( literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe );
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno – urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno – muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno – muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne ( w tym filmowe ).

Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią:

 1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
 2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
 3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
 4. proste informacje prasowe.

Licencja – to umowa, w której autor utworu lub ktoś, kto ma do niego prawa autorskie, określa warunki, na jakich pozwala odbiorcy utworu z niego korzystać.

Wyróżnia się licencje: pełną, wyłączną, niewyłączną, otwartą, przymusową oraz sublicencje.

Umowa licencyjna upoważnia do korzystania z dzieła za wynagrodzeniem tzw. opłata licencyjna, lub nieodpłatnie, podczas gdy umowa o przeniesienie praw jest, co do zasady, umową odpłatną.

Umowa licencyjna wykorzystywana jest w prawie własności przemysłowej, w prawie własności intelektualnej, a w szczególności prawie wynalazczym, w prawie znaków towarowych oraz w prawie autorskim.

Aby uzyskać licencję na korzystanie z utworów, najpierw należy złożyć wniosek o zgodę na konkretne pole eksploatacji. Licencje na korzystanie z utworów, w zależności od pola ich eksploatacji, można uzyskać w dyrekcji okręgowej lub generalnej ZAiKS-u.

Dyrekcje okręgowe udzielają licencji :

 • na publiczne odtworzenia i wykonania utworów,
 • wyświetlenia i publiczne odtworzenia utworów audiowizualnych,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworów  w zakresie video rejestracji i video reportaży,
 • nadawanie utworów przez stacje radiowe i telewizyjne w sposób przewodowy,
 • nadawanie w sieciach kablowych programu własnego i reemitowanie przez operatorów kablowych programów radiowych i telewizyjnych.

W Dyrekcji Generalnej ZAiKS-u w Warszawie można uzyskać licencję na:

 • Utrwalanie i zwielokrotnianie utworów na nośnikach dźwięku oraz dźwięku i obrazu – w sprawie uzyskania licencji z tego zakresu należy się zwrócić do Wydziału Nagrań Mechanicznych
 • Nadawanie utworów przez stacje radiowe i telewizyjne w sposób bezprzewodowy, wykorzystanie utworów w sieciach bezpośredniego dostępu typu Internet, wystawienia sceniczne utworów – w sprawie uzyskania licencji z tego zakresu należy zwrócić się do Wydziału Licencji i Inkasa.
 • Wykorzystywanie utworów podczas występów cyrkowych – w sprawie uzyskania licencji z tego zakresu należy się zwrócić do Wydziału Inkasa Terenowego.

Każdy członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich i ponoszenie innych świadczeń ustalonych przez władze w Stowarzyszeniu.

Na opłaty te składają się:

– składka członkowska –obecnie wynosi ona 10 zł miesięcznie

– opłata na fundusz pośmiertny – obecnie wynosi ona 5 zł miesięcznie

– opłata na fundusz społeczny – zryczałtowana w wysokości 150 zł rocznie

Dodatkowo pobierane są opłaty:

– za legitymację – 10 zł

– za zmianę kategorii członkowskiej (dot. wyłącznie członków) – 10 zł

– za przyjęcie do sekcji dodatkowej (dot. wyłącznie członków)  – 10 zł

– za rejestrację 2. i 3. pseudonimu – 200 zł oraz następnego – 400 zł

– za wydanie zaświadczenia do spółdzielni lekarskiej (dot. wyłącznie członków) – 15 zł (ważne przez miesiąc)

Autorskie prawa osobiste podlegają ochronie. Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonania naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie.

Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną – tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Zgodnie z przepisami (art.17, art.45) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorowi należy się wynagrodzenie za każdy sposób wykorzystania jego twórczości. Ustawa dopuszcza wyjątki, które pozwalają wykorzystać cudzą twórczość bez płacenia wynagrodzenia autorom. Jednym z takich wyjątków jest możliwość słuchania radia lub oglądania telewizji w miejscu publicznym np. sklepie czy barze, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych (art.24 ust.2 pr. aut.).

Kiedy należy dokonać opłaty za publiczne odtwarzanie audio wizualnego dzieła? Odpowiedź jest prosta-wtedy kiedy bezpośrednio przynosi ono zyski. Jeżeli, wchodzimy do sklepu w którym ekspedientka ma włączone radio, to nie przychodzimy tam posłuchać muzyki , tylko zakupić konkretny towar bez względu na to czy ekspedientka będzie miała włączone radio, czy nie. Inna sprawa wygląda w przypadku gdy klienci korzystają z pewnych usług, dla których odtwarzanie np. utworów muzycznych jest elementem, który przyciąga klientów np. bary, bądź w przypadku odtwarzania telewizji- hotele.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Wiadomośći i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s