Formularz rejestracji firmy w CEIDG

Opublikowano Pliki do pobrania | Otagowano , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Pomoc w wypełnianiu formularza VZM-1

Sposób wypełniania formularza VZM

 

Jest to wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. Wniosek taki składa się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym ( Dz.U. Nr 177, poz. 1468, z późn. zm. ), zwana daje „ustawą”

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

New Theme: Avid

New Theme: Avid.

Opublikowano Start | Dodaj komentarz

PCC-3 POdatek od czynności cywilnoprawnych

PCC-3, podatek od czynności cywilnoprawnych

1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:

a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c) (uchylona),

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego

długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e) umowy dożywocia,

f) umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w

części dotyczącej spłat lub dopłat,

g) (uchylona),

h) ustanowienie hipoteki,

i) ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz

odpłatnej służebności,

j) umowy depozytu nieprawidłowego,

k) umowy spółki;

2) zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie

podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Logistyka w przedsiębiorstwie

Logistyka jest procesem planowania, wdrażania i sterowania skutecznym i efektywnym przepływem zasobów i informacji w przedsiębiorstwie. Aby racjonalnie gospodarować posiadanymi zasobami oraz realizować zamierzone cele przy pożądanym poziomie kosztów powinno się spełniać warunki określone jako tzw. Zasada 6W:

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

Prośba o wpłatę 115 zł na rzecz Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców sp.z o.o.

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Pracowników i Pracodawców sp. z o.o.

Liczne zapytania przedsiębiorców sprawiły, że redakcja portalu pomocfirmom.pl, postanowiła zapoznać się z działalnością spółki Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców, która siedzibę ma w Warszawie. Po zapoznaniu się z doniesieniami podmiotów, które otrzymały pismo oraz stanowiskiem spółki, udało mi się ustalić następujące fakty.

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Przeczytaj zanim wypełnisz wniosek do CEIDG

Zanim wypełnisz wniosek

Formularz CEIDG jest dostępny na stronie: ceidg.gov.pl. Wiele osób posiadających stron internetowych oferuje uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jednak powyższe działanie, ma na celu jedynie reklamowanie produktów firm. Przedsiębiorca może na kilka sposobów złożyć wniosek o wpis. Może złożyć wniosek on-line za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. W tej sytuacji loguje się na stronie firma.gov.pl, wypełnia wniosek online , podpisuje elektronicznie i wysyła. Drugim sposobem jest wypełnienie wniosek online anonimowo. Po wypełnieniu anonimowo wniosku online nadany zostaje przedsiębiorcy specjalny kod weryfikacyjny, który należy okazać pracownikowi odpowiedniego Urzędu. Tradycyjnie także można wydrukować formularz CEIDG-1, wypełnić go odręcznie zanieść do odpowiedniego Urzędu. Wnioski

CEIDG znajdą Państwo na stronie pomocfirmom.pl

Po wyborze formy dostarczenia wniosku czas zadecydować, czy formularz wypełnimy tradycyjnie, czy za pomocą kreatora. Korzystając z kreatora mamy krok po kroku, mamy pewność, że wpisujemy poprawnie dane.

Przejdźmy do meritum, co powinniśmy wiedzieć przed wypełnieniem wniosku, co powinniśmy przygotować?

 • Należy przygotować dowód osobisty bądź paszport, lub inny dokument tożsamości
 • Zaświadczenie o przyznaniu nr NIP, jeżeli osoba taki posiada
 • Należy oszacować datę rozpoczęcia działalności
 • Przedsiębiorca musi określić przedmiot wykonywanej D.G. Zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności (PKD)- szczegóły na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

 • Należy wybrać formę opodatkowania
 • Należy zastanowić się nad tym, kto będzie prowadził księgowość
 • Jeżeli przedsiębiorca zechce, może podać nr osobistego rachunku bankowego, na który będą dokonywane zwroty podatku, należy także podać nr firmowego konta bankowego, jeżeli taki się posiada. Przed złożeniem wniosku dobrze jest przygotować dane dotyczące banku lub SKOK’u oraz konta..

Rachunek bankowy– przedsiębiorca musi być jego właścicielem lub współwłaścicielem. Należy podać następujące dane banku:

 • Kraj siedziby banku
 • Pełną nazwa banku
 • Nazwę posiadacza rachunku
 • Numer rachunku

Ustawa nie nakłada obowiązku prowadzenie firmowego konta bankowego. Taki obowiązek mają tylko przedsiębiorcy, których wartość transakcji przekracza kwotę 15 000 EURO, bez względu na liczbę płatności. Zmianę danych rachunku zgłaszamy za pomocą formularza CEIDG-1

Wybór opodatkowania- jest wiążący przedsiębiorcę do końca danego roku rozliczeniowego. Po wyborze odpowiedniej formy opodatkowania, Określamy do jakiego Urzędu Skarbowego odprowadzamy podatki i tak:

 • PIT- rozliczamy w Urzędzie Skarbowym zgodny z miejscem zamieszkania
 • CIT- rozliczamy w Urzędzie zgodnym ze względu na siedzibę spółki
 • VAT- zgłaszamy do Urzędu odpowiedniego dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Kwota rejestracji wynosi 170 zł. VAT-R składamy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub usług objętych VAT.

 

ZUS- Przedsiębiorca niezależnie od CEIDG, musi dokonać zgłoszenia w odpowiedniej jednostce ZUS. Zgłoszenia dokonuje za pośrednictwem formularza ZUS ZUA. Terminem granicznym zgłoszenia jest 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Datą rozpoczęcia działalności zawsze jest data rzeczywistego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli zatrudnia się pracowników należy dokonać zgłoszenia przez formularz ZUS ZUA bądź ZUS ZZA, w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń.

Na koniec warto dodać, że wpis do CEIDG jest bezpłatny. Przy wypełnianiu formularza należy dbać o to aby używać małych oraz dużych liter. Podając nazwę firmy pamiętajmy o odstępach, sprawdzajmy czy nie wprowadzone dane nie zawierają  błędów ortograficznych, interpunkcyjnych. Baza CEIDG jest ewidencją jawną, więc dane które podaliśmy przy wypełnianiu wniosku będą używane przez zewnętrzne firmy do korespondencji z przedsiębiorcą. Jeżeli we wniosku określimy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej tożsame z miejscem zamieszkania, możemy spodziewać się, że właśnie ten adres będzie wyświetlany w bazie CEIDG, do której dostęp ma każdy. Aby uniknąć nieprzyjemności warto skorzystać z usług wirtualnych biur.

 

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Czym jest Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

Czym jest CEIDG?

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Utworzono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej ,w skrócie CEIDG, który jest systemem rejestracji i ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działający na podstawie Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U.204 Nr 173 poz. 1807 ).

 Utworzenie CEIDG, miało na celu ułatwienie osobom fizycznym rejestrację, nanoszenie zmian oraz dokonywania wykreśleń z administracyjnego rejestru jaki jest ewidencja działalności.

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Jak założyć firmę???

Jak założyć firmę?

 I Wybór branży.

Wybór branży jest podstawą zakładania działalności gospodarczej. Dokonując analizy popytu, konkurencyjności, innowacyjności projektu oraz co najważniejsze naszej wiedzy dotyczącej danej dziedziny, z łatwością możemy określić w jakiej branży będziemy prowadzić biznes. Nadmierna konkurencja pomimo popytu, zniszczy nasz biznes. Brak popytu sprawi, że nie zarobimy na tym co lubimy robić. Wszystkiemu można zaradzić wprowadzając na rynek innowacyjne projekty, dzięki którym przykujemy uwagę potencjalnych klientów. Musimy nauczyć się wyróżniać w tłumie, musimy znać podstawy marketingu oraz prawa. Przede wszystkim musimy pamiętać, że przedsiębiorcy to profesjonaliści. Wybierając branżę mamy na uwadze naszą wiedzę o funkcjonowaniu firmy, mechanizmach rynku, o obowiązującym prawie. W razie gdy nie znamy się na powyższych sprawach, zatrudniamy osobę która będzie kompetentna do objęcia stanowiska kierowniczego. W takim wypadku warto jest mieć zaufanie do osoby, w rękach której spoczną nasze marzenia oraz finanse.

 

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia ( utwór ). Prawo autorskie możemy podzielić na autorskie prawo osobiste oraz autorskie prawo majątkowe.

Czytaj dalej

Opublikowano Start, Wiadomośći | Otagowano , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz